دانلود بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه -کامل و جامع

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه و بررسی کامل هدایت میشوید

این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه ۷ بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ ۸۹/۰ و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آ

ادامه مطلب


مطالب تصادفی